15 maja w XII Liceum Ogólnokształcącym miała miejsce prelekcja i prezentacja filmu: KATYŃ – OSTATNI ŚWIADEK. Pokaz odbył się w ramach organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej przeglądu filmowego ECHA KATYNIA, które odbywają się od 2010 roku. W tym roku Delegatura IPN w Olsztynie wybrała naszą placówkę jako jedyną w województwie. Historię Katynia i wprowadzenia w tematykę filmu podjął się p. Dawid Zagził z IPN.

Echa Katynia to szczególne wydarzenie, którego celem jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. W repertuarze znajdują się dzieła reżyserów polskich i zagranicznych, będące refleksją nie tylko nad Zbrodnią Katyńską, ale także nad innymi zbrodniami systemu komunistycznego. Emitowane produkcje oparte zostały na relacji świadków zbrodni, na dramatach rodzin ofiar katyńskich, zawierają także rekonstrukcję sowieckiego systemu terroru.

Przegląd Echa Katynia, jak sama nazwa wskazuje, to nie tylko filmy o Zbrodni Katyńskiej. Filmów na ten temat w Polsce powstało wiele, zdecydowana większość w latach 90., kiedy po upadku systemu komunistycznego nie było ograniczeń cenzury. Wiele z nich zostało wyświetlonych na przeglądzie. Jednak ideą przeglądu jest także prezentowanie produkcji wychodzących poza sam Katyń. Należy pamiętać, że mord katyński nie był pierwszą zbrodnią reżimu stalinowskiego na Polakach. Przeprowadzona przez NKWD w latach 1937-38 „operacja polska” była zakrojona na znacznie większą skalę. Następstw Zbrodni Katyńskiej możemy doszukiwać się również w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Ofiarami systemu komunistycznego byli żołnierze podziemia niepodległościowego, których oprawcy posługiwali się metodami przypominającymi te z Katynia.

Comments are closed.