Mediacja rówieśnicza to zachęcanie i zaangażowanie młodzieży do świadomego, kreatywnego, odpowiedzialnego i samodzielnego rozwiązywania problemów i sporów, poprzez sprawne komunikowanie się i szukanie rozwiązań konfliktu bez użycia przemocy. Zasad skutecznego prowadzenia mediacji uczyły pani Teresa Antczak, mediator Stowarzyszenia Mediatorów Polskich oraz Pani Anna Zielińska-Turek, mediator Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Olsztynie.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych liceum oraz klasa 3bg gimnazjum.

Comments are closed.