Mówić o Dietrichach – to mówić o pięknie, miłości i prawdzie, to mówić o sprawiedliwości.
W dniu 12.12.2018 r. gościliśmy Panią Elvirę Dietrich, wiceprezydenta Miasta Olsztyn – p. Jarosława Słomę, p. Mariola Grzybowska-Brzezińska – prodziekana ds. toku studiów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Przewodniczącego Rady Rodziców – Andrzeja Jurczaka, Przedstawicieli Rady Rodziców Gimnazjum i Liceum nauczycieli oraz uczniów, w których wszelkie nasze działania, odnajdują swój cel i sens.

Bez zastanowienia codziennie wymieniamy nazwę naszej szkoły. Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. A przecież nie jest bez znaczenia osoba, która patronuje naszym działaniom.
Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować. Jego osiągnięcia są dla nas wzorem. W chwilach, kiedy czujemy się zagubieni, warto przyjrzeć się osobom, które dokonały w swoim życiu wielkich czynów. I pamiętajmy – wielki nie znaczy spektakularny, rzucający się w oczy. Ogromną zaletą ludzi wielkich jest skromność – oni nie uważają, że robią coś niezwykłego. Tacy byli Nasi Patroni. Fakt, że posiadamy swego Patrona sprawia, że szkoła nie jest anonimowa, a organizowane spotkania grudniowe upamiętniają Państwa Dietrich.
„W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej „był”, a nie więcej miał”… są dla nas drogowskazem w pracy i w życiu. Mam nadzieję, że postać wybitych Patronów staje się bliska naszym sercom, że zapoznając się z ich życiorysem poznajemy również ważny fragment historii Naszej Małej Ojczyzny – Warmii i Mazur. Wiedza o wybitnej postaci, znajomość jej losów i dokonań – rodzi szacunek do patrona, szacunek do szkoły noszącej jego imię, a poprzez to, szacunek do wiedzy i nauki. Motywuje do jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i bardziej przyjaźnie.
Myślę, że wszyscy chcemy odnosić sukcesy, zwycięstwa, ale pamiętajmy, że nic nie mamy za darmo, musimy na to zapracować, znosić trudy nauki, znoje codziennego życia, podejmować różne decyzje, tak jak to robili nasi Patroni.
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów wrosło w pejzaż miasta i stało się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny. Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej Szkoły.
Na przestrzeni lat szkoła wykształciła – ludzi świata nauki, prawników, lekarzy, nauczycieli, artystów, inżynierów, polityków, duchownych, przedsiębiorców – ludzi szlachetnych i wartościowych. W bogatą tradycję Szkoły wpisuje się wiele spektakularnych sukcesów. Każdego roku kilku – kilkunastu uczniów wpisuje się w poczet wybitnych wychowanków naszej Szkoły.

Szanowni Państwo!
Bogaty dorobek naukowy i kulturalny szkoły jest dla współczesnego pokolenia niezwykle inspirujący i motywujący, napawa dumą, ale również stawia wysokie wymagania. Wszyscy staramy się kultywować tradycję. Działaniom naszym towarzyszy: szacunek do tradycji, utrzymanie wysokiej jakość kształcenia oraz nowoczesność. Możemy poszczycić się wysokim poziomem nauczania, sukcesami naszych uczniów i nauczycieli, absolwentami o trwałych wartościach etycznych, a także nieustanie rosnącym zainteresowaniem młodzieży nauką w naszym Liceum. Dbamy o poziom kształcenia, wprowadzamy liczne działania nowatorskie. Prowadzimy długoletnią i twórczą współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.
Potwierdzeniem naszych działań są prestiżowe certyfikaty Posiadamy m.in. Certyfikat Szkoły o wysokiej jakości kształcenia, Certyfikat Szkoły Sukcesu, Certyfikat Innowacyjnej Szkoły, Certyfikat Złotej tarczy, Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu czy Szkoła Kompetencji Przyszłości.
Szanowni Goście – Wasza tak liczna obecność na tej sali potwierdza, że Szkoła ma wielu przyjaciół. Jesteście dziś najmilszymi dla nas gośćmi. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy poprzez swoją obecność uświetniają naszą uroczystość.
Drodzy Nauczyciele – życzę Wam wielu dalszych sukcesów w pracy, kreatywności i zapału w realizacji trudnych zadań pedagogiczno-wychowawczych oraz stałego poczucia, że poprzez codzienny trud spełniacie swoje powołanie. Życzę również, ażeby za Wasz trud i wysiłek dana była wdzięczność prawdziwa, – piękna pamięć, – dobre słowo oraz wdzięczność uczniów, nie zawsze wyrażana wprost, ale oddawana jako dobro zupełnie innym ludziom poprzez szlachetną postawę.
Drodzy Uczniowie życzę, by nauka w szkole była fascynującą przygodą, odkrywaniem tajemnic wiedzy, odnajdywaniem siebie. Życzę radości, zabawy i wielu przyjaźni. Życzę Wam, aby czas spędzony w szkole był ważny i owocny, z niego będziecie czerpać przez całe życie.
Waszym Rodzicom składam serdeczne podziękowania za współpracę, życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim zdrowia, zadowolenia i optymizmu.
„Twój świat wyznaczają ludzie, których się spotyka, zdarzenia, w których się uczestniczy i wspomnienia, które chce się mieć. Warto wspominać ludzi, miejsca i zdarzenia”

Comments are closed.