W dniu 11 października 2018 roku Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie – Pani Dorota Linkiewicz i Prodziekan ds. toku studiów dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska podpisały porozumienie o współpracy oraz objęciu patronatem klasy o profilu matematyczno-geograficzno-fizycznym.
Współpraca ta umożliwia uczniom korzystanie z zasobów Wydziału. Klasy objęte patronatem zyskają równocześnie patronat programu Akademii Młodego Ekonomisty, zaś uczniowie otrzymają szansę uzyskania Certyfikatu Akademii Młodego Ekonomisty oraz możliwość udziału w wybranych wykładach i zajęciach na uczelni, prelekcjach, konferencjach oraz innych formach aktywności naukowej.

 

 

Comments are closed.