20 lutego uczniowie klasy IIID uczestniczyli w warsztatach:
INTERPRETACJA WIERSZA WSPÓŁCZESNEGO
– prowadzonych przez prof. dra hab. Zbigniewa Chojnowskiego
Profesor Zbigniew Chojnowski rozpoczął od wskazania pułapek nietrafnej interpretacji i podkreślił istotne znaczenie stawiania sobie pytań o kolejne treści, które nie są oczywiste.
Uczniowie otrzymali do pracy z profesorem wiersz Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”, który poddany został uważnemu oglądowi w warstwie metaforycznej, ale także odczytany został poprzez różne konteksty (nie tylko oczywiste, czyli mitologiczne).
Na zdjęciu wraz z profesorem Zbigniewem Chojnowskim widoczne są piękne i inteligentne twarze naszych maturzystów, z których jesteśmy dumni i życzymy im sukcesów na maturze! Niech Apollo i IX Muz ześlą z Parnasu natchnienie humanistyczne!

Comments are closed.