Od 2001 każdego roku we wrześniu obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Była to inicjatywa Rady Europy i w wielu krajach europejskich
dzień 26 września jest wielkim świętem całego środowiska edukacji językowej. My świętowaliśmy go dzień później – w piątek kolejno klasy
pierwsze po gimnazjum, klasy pierwsze po szkole podstawowej i klasy drugie brały udział w quizach i konkursach sprawdzających wiedzę,
umiejętności rozpoznawania różnych języków, a także zdolności wokalne.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły klasy 2a i 1bg, drugie miejsce 1dp i 1dg a trzecie miejsce 1ag i 1cp
Gratulujemy!!!

Comments are closed.