2 grudnia klasa 1 DP wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez Fundację ProPublika. Lekcję-symulator rozpraw prowadził sędzia SR w Olsztynie Wojciech Kuciejewski.
Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda droga edukacyjna do podjęcia pracy na stanowisku sędziego, jakie wymogi należy spełnić, aby zostać sędzią. Pan sędzia uświadomił wszystkim po co istnieją sądy, jakie mamy prawa i to, że każdy ma prawo dostępu do sądu zagwarantowane sprawiedliwym rozpatrzeniem sprawy. Następnie przedstawił, jakie sprawy kierowane są do wydziału karnego oraz procedurę założenia sprawy w sądzie.
Zajęcia były bardzo ciekawe i kształcące, a wiedza prawna przekazana przez kompetentnego sędziego z pewnością przyczyni się do podwyższenia kompetencji uczniów naszej szkoły

Comments are closed.