Uczennice klasy 2AP i 2BP wzięły udział w warsztatach Girls Go AgriTech! organizowanych w ramach Projektu RIS. Zajęcia odbyły się w Kuźni Społecznej w Olsztynie. Warsztaty miały na celu rozwinięcie umiejętności w ramach kompetencji EIT Food, czyli rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia oraz komunikacji. Uczennice miały możliwość poznania branży agtech i foodtech oraz wzięły udział w sesji warsztatowej z elementami metody design thinking.

Comments are closed.