01 kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkoły delegację naszego partnerskiego miasta Offenburga. Na jej czele stał Marco Steffens – nadburmistrz. Wraz z nim Olsztyn odwiedzili prof. Stephan Trahasch – rektor Uniwersytetu Technicznego w Offenburgu oraz dwaj przedstawiciele Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów – dr Wolfgang Bruder – jej prezes i prof. Winfried Lieber – członek jej zarządu. Wraz z delegacją niemiecką w spotkaniu uczestniczyli prof. Paweł Wielgosz- prorektor UWM ds. umiędzynarodowienia uczelni oraz p. Agnieszka Matejko z biura UWM ds. Współpracy Międzynarodowej oraz dr Alina Jarząbek – członek Rady Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów w Offenburgu.
Wizyta miała charakter roboczy i dotyczyła dalszych planów rozwoju szkoły. Goście wyrazili radość z faktu, że obecna sytuacja na tyle się ustalibilizowała, że umożliwiła przyjazd do Olsztyna. Dr Bruder ma nadzieję, że po długiej przerwie uda się reaktywować program wymiany młodzieżowej między naszą szkołą a szkołą partnerską w Offenburgu, na co wszyscy bardzo liczymy. Delegacja z zaciekawieniem obejrzała szkołę, jak też z uwagą przysłuchiwała się temu, jak ona funkcjonuje i jakie ma przed sobą perspektywy. Najbliższa wizyta przedstawicieli Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów planowana jest w grudniu bieżącego roku.

Comments are closed.