W dniu 19.05.2022 r. uczniowie klas III wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Chemii Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie. Na trwających prawie 8 godzin zajęciach uczniowie poznawali tajniki pracy chemika, otrzymywali barwnik używany w barwieniu wełny (oranż β-naftolowy), wykonywali pomiary adsorpcji i wpływ stężenia barwnika na absorbancję (badania kolorymetryczne), analizowali przygotowane przez zespół Katedry Chemii WRiL UWM próbki do analizy jakościowej i ilościowej.
Uczniowie poznali tylko część arkan chemii i prac jakie są prowadzone w Katedrze. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mogli spotkać się w Katedrze Chemii!
Dziękujemy Katedrze Chemii WRiL za poświęcony czas i staranne przygotowanie wszystkich ćwiczeń.

Comments are closed.