Warsztaty dla uczniów przygotowali:
👉 prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak (Temat: Metabolity wtórne roślin)
👉 dr hab. Grzegorz Panasiewicz (Temat: Nauka czytania DNA)
👉 dr Piotr Androsiuk (Temat: Wprowadzenie do genetyki populacji)
👉 dr Olga Jabłońska (Temat: Chromosomy)
Dziękujemy uczniom za ich ciekawość naukową i zaangażowanie

Comments are closed.