Uczniowie Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie przygotowywali się do konkursu Turbolandeskunde. Temat przewodni: Austria. Karty pracy przygotowali studentki i studenci germanistyki z II roku studiów II stopnia: Julia, Agnieszka, Marta, Patrycja, Paulina i Paweł. Dziękujemy Wam bardzo. Uczniowie pracowali pilnie i z chęcią. Dziękujemy p. dr Alinie Jarząbek za przeprowadzenie zajęć.

Comments are closed.