Z wielką radością i dumą informujemy, że nasi uczniowie, Marek Gajownik i Anna Maślewska, osiągnęli wybitne wyniki w finałowym etapie 70. Olimpiady Chemicznej, zajmując odpowiednio 15 i 19 miejsce. Te znakomite osiągnięcia są wynikiem ich ciężkiej pracy, determinacji oraz pasji do chemii, co po raz kolejny dowodzi, że nasza szkoła jest kuźnią młodych talentów naukowych.
Nie możemy pominąć ogromnego wkładu Katedry Chemii Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która swoim wsparciem przyczyniła się do tego sukcesu. Dzięki udostępnieniu sal i laboratoriów, nasze talenty miały możliwość przygotować się na najwyższym poziomie. Za to wsparcie składamy serdeczne podziękowania.
Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięć Marka i Anny i zapewniamy, że nie spoczniemy na laurach! Nasza wspólnota edukacyjna kontynuuje pracę nad rozwijaniem umiejętności i kompetencji uczniów, aby przyszłe wyzwania także zakończyły się sukcesem. Raz jeszcze gratulujemy naszym laureatom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

Comments are closed.