Uczniowie klasy 1BG uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Biochemii na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie. Warsztaty pod tytułem „Czy ananas odchudza a ziemniaki tuczą?” prowadziła Pani dr hab. Małgorzata Dmitryjuk. Uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonywać doświadczenia, w których badali aktywność enzymów rozkładających białka zawartych w owocach ananasa i kiwi, a także aktywność amylazy zawartej w ślinie trawiącej skrobię. Uczyli się posługiwać sprzętem laboratoryjnym. Na koniec sporządzili dokumentację podsumowującą przebieg ich pracy i sformułowali wnioski.

Comments are closed.