Uczniowie klas trzecich biol-chem po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Uczestniczyli w czterech blokach tematycznych.
1. Histologia – tkanki zwierzęce
2. Mutageneza
3. Mikrorozmnażanie
4. Oddychanie komórkowe

Comments are closed.