13 grudnia 2018r klasy 3 biol-chem uczestniczyły po raz kolejny w zajęciach laboratoryjnych na UWM. Zajęcia odbywały się w czterech blokach tematycznych.
1. Ekologia populacji w Katerze Ekologii i Ochrony Środowiska
2. Choroby nowotworowe w Katedra Fizjologii Zwierząt
3. Ewolucja w Katedrze Zoologii
4. Mutageneza w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Comments are closed.