Klasy 3 o profilu biologiczno-chemicznym wzięły udział w cyklicznych zajęciach na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM. Uczniowie uczestniczyli w czterech blokach tematycznych:
1. Anatomia człowieka – szkielet
2. Diagnostyka grzybic
3. Ekologia  – zależności między gatunkami
4. Plazmidy bakteryjne

Comments are closed.