Fundacja Rosa

Dzięki „Fundacji Rosa” możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku od osób fizycznych, wskazując naszą szkołę.

Przekaż 1% podatku dochodowego na konto:

 „Fundacja Rosa” KRS: 0000207472 z dopiskiem Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

 

Pozyskane środki przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni komputerowych oraz językowych.