Rekrutacja 2024/2025

Ważne informacje dt. rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz.2431)

WAŻNE: Osiągnięcia kandydata będą zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną jeśli zostaną wymienione na świadectwie ukończenia szkoły i zgodne z poniższym zarządzeniem. Punktowane są osiągnięcia z zawodów wymienionych w tabeli – załączniku do tegorocznego zarządzenia lub analogicznych tabelach z zarządzeń w latach ubiegłych jeśli kandydat zdobył je wcześniej.

ZARZĄDZENIE nr 9 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2024 r.

https://www.ko.olsztyn.pl/2024/02/27/zarzadzenie-nr-9-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-27-lutego-2024-r/

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20232024

Terminy rekrutacji:

ZARZĄDZENIE NR 3 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r.

https://www.ko.olsztyn.pl/2024/01/30/zarzadzenie-nr-3-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2024-r/