Organ prowadzący

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

www.uwm.edu.pl

Biuro numerów UWM: +48 89 523-49-13