Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023

Koła olimpijskie:

1. Koło olimpijskie – biologia – p. Małgorzata Dera/ p. Beata Jóźwiak – Grudzień

2. Koło olimpijskie – fizyka – p. Zbigniew Wieczorek/p. Bogdan Smyk

3. Koło olimpijskie – język polski – p. Regina Komarzewska – Skolimowska/ p. Mariola Krzyworączka. p. Marta Sarnowska

4. Koło olimpijskie – informatyka – p. Magda Burakowska/ p. Anna Michalczyk

5. Koło olimpijskie – chemia – p. Mateusz Musiejuk

6. Koło olimpijskie – geografia – p. Irena Romańczuk/ p. Iwona Szumska

7. Koło olimpijskie – matematyka – p. Andrzej Matraś

8. Koło olimpijskie – historia – p. Krystyna Bem

9. Koło olimpiady statystycznej – p. Kamila Salamonowicz – Filip

10. Koło olimpijskie języków obcych – p. Bartłomiej Purta/ p. Anastazja Kaźmir/ p. Sylwia Pochmara – Hahnkamp, p. Joanna Lorych Duchiewicz

11. Zajęcia przygotowujące do certyfikatów z języków obcych – p. Magdalena Korejwo, p. Bartłomiej Purta, Małgorzata Raukuć