16 listopada odbył się szkolny etap 60. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, do którego przystąpiło siedemnastu uczniów. Test zawierał 29 zadań, a za jego rozwiązanie można było uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:
• Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce;
• Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie.
Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego, odpowiednio rozszerzonego i wyrażonego w haśle danej edycji.
Do etapu okręgowego przeszli: Karol Rogożyński (3C), Jakub Tomaszek (1D), Marek Andrzej Malinowski (3ag), Rafał Brzeziński (3D).
GRATULUJEMY!

Comments are closed.