W dniu 1.III.2017 w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel odbył się przy Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Organizatorami wydarzenia byli Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, 18 PDZ w Elblągu, WSzW w Olsztynie, Delegatura IPN w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Szkołę reprezentowali p. Leszek Kociński – wicedyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie oraz p. Edyta Łobacz – członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Akademickich w Olsztynie.

Comments are closed.