29 listopada odbyła się XV edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Olsztynie ,,Znam moje miasto” pod Honorowym Patronem Prezydenta Olsztyna.

Naszą szkołę reprezentowali: Dobrawa Błęcka, Gerard Gallas, Kuba Izdebski, Igor Dżus i Maksymilian Minkiewicz.

Uczniowie pod kierunkiem Mariana Seroczyńskiego popisali się dużą wiedzą na temat swojego miasta i zajęli I miejsce.
W konkursie brały udział 5-osobowe reprezentacje olsztyńskich gimnazjów: troje uczestników stanowiło zespół, który udzielał odpowiedzi, natomiast pozostałe dwie osoby były „kołem ratunkowym”, czyli zespołem wspierającym.

Pytania konkursowe zostały przygotowane przez p. Joannę Piotrowską z Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddziału Terenowego w Olsztynie oraz p. Jana Połowianiuka – dyrygenta i chórmistrza. W konkursie gimnazjaliści wykazali się wiedzą na temat przyrodniczego dziedzictwa Olsztyna oraz życiorysu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego.

Gratulujemy!

Comments are closed.