Z inicjatywy Gimnazjum nr 14 w Olsztynie, we współpracy z olsztyńską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska, przy wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się dzisiaj (16.03) II etap konkursu historycznego pod hasłem „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”. Młodzież Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie wystąpiła z programem artystycznym pt. Jeszcze się Polska o Was upomni… (wybrzmiały utwory pt. Historie zagubione, Przyjaciółki, Panie Generale, Walczyk, Przesłanie Pana Cogito). W wydarzeniu wziął udział Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Artur Chojecki, Warmińsko Mazurski – Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki, Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie – Waldemar Brenda oraz Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska.

Comments are closed.