W dniu 9.IX.2016 uczniowie klasy 3A i B XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów uczestniczyli w Olsztyńskim Salonie Maturzysty. Gospodarzem Olsztyńskiego Salonu Maturzystów PERSPEKTYWY 2016 był, jak co roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Barbara Antczak, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Robert Szewczyk, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Inaugurujący wykład „Wszystko o maturze 2017” wygłosiła dyrektor OKE Jolanta Gołaszewska. Na kilkunastu pozostałych wykładach eksperci OKE przybliżyli zasady i wymogi egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, historii i z wiedzy o społeczeństwie. Warszawska Szkoła Reklamy przeprowadziła interesujące spotkanie na temat „Rynek pracy komunikacji marketingowej a matura i wybór szkoły. Jak zdobyć pracę marzeń?”

Comments are closed.