24 lutego, uczniowie klasy 2C (rozszerzenie z historii) wzięli udział w warsztatach genealogicznych w Archiwum Państwowym w Olsztynie. W trakcie zajęć mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami prowadzenia poszukiwań genealogicznych. W części praktycznej odtworzyli drzewa genealogiczne fikcyjnych rodzin, posiłkując się spreparowanymi w tym celu dokumentami (odpisy aktów stanu cywilnego, fotografie, świadectwa itp.).

Comments are closed.