Podczas wojewódzkiej uroczystości wręczenia medali i odznaczeń państwowych z okazji Dnia Niepodległości, 10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 86 szkół i placówek z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Krzysztofa Nowackiego otrzymało Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. O jego otrzymanie wnioskowały 252 szkoły i placówki z naszego województwa. Wyróżnienie przyznawane jest na okres 3 lat. Uroczystość uświetnił występ Młodzieży z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów, która wystawiła fragment spektaklu pt. Spotkania, którym to osiągnęła ogromny sukces na festiwalu w Gdyni. (I miejsce w przeglądzie teatralnym).
Dziękuję i gratuluję Nauczycielom oraz Uczniom Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie za podejmowane przez Państwa działania, które służą kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
Realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.

Dorota Linkiewicz
Dyrektor Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii i Georga Dietrichów
w Olsztynie

Certyfikat „„Szkoła Wierna Dziedzictwu””

Comments are closed.