Podczas tegorocznych Dni Nauki uczniowie grup rozszerzonych z języka niemieckiego mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach pt. „Passiv dla aktywnych” organizowanych przez Katedrę Filologii Germańskiej.

Podczas zajęć młodzież miała możliwość usystematyzowania swojej wiedzy gramatycznej dotyczącej strony biernej oraz sprawdzenia swoich umiejętności w przygotowanych przez prowadzącego warsztaty – dr Radosława Supranowicza – ćwiczeniach.

Comments are closed.