Rok szkolny dla 5 klas pierwszych liceum nie rozpoczął się od razu od lekcji. W dniach 5-8 września uczniowie wraz z wychowawcami integrowali się w szkole i poza nią.
W ramach ” Kina na temat” w Heliosie obejrzeliśmy holenderski film pt. ” Żałuję” (reż. Dave Schram) przedstawiający problem bullyingu w szkole. Oprócz tego mieliśmy okazję poskakać na trampolinach w Jumping Zone. Ponadto w auli szkolnej każda klasa uczestniczyła w zajęciach integracyjnych, dzięki którym udało nam się trochę bardziej poznać, chociaż na to mamy jeszcze 3 lata przed sobą.
Po tej małej integracji nieco łatwiej przyszło nam rozpocząć naukę w liceum. Już planujemy kolejne wyjścia i wyjazdy integracyjne, bo szkoła to przecież nie tylko zdobywanie wiedzy i próby sprostania wysokim wymaganiom nauczycieli :)[/vc_row]

Comments are closed.