22 września klasa 3C z rozszerzeniem historycznym wraz z Panią Krystyną Bem wybrała się do Gdańska, by odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności. Swoją wiedzę z zakresu zarówno historii jak i wiedzy o społeczeństwie uczniowie pogłębiali, uczestnicząc w warsztatach o PRAWACH WYBORCZYCH, poprowadzonych przez Panią Annę Zielińską. Zajęcia przybrały formę dialogu i dyskusji m.in. na temat: ogólnej historii praw człowieka, praw wyborczych kobiet, wyborów w Polsce i na świecie. Pani Zielińska podzieliła się z uczniami swoją ogromną wiedzą i pasją oraz chętnie odpowiadała na liczne pytania.
Po niezwykłych warsztatach młodzi historycy zwiedzili wystawę muzeum, przenosząc się do czasów „Solidarności”, Okrągłego Stołu i Wyborów 1989 roku.
Grupa wróciła do Olsztyna bogatsza o nowe doświadczenia, wiedzę i zwiększoną świadomość polityczną.

Comments are closed.