14 czerwca, uczniowie klasy 2D (rozszerzenie z historii) wysłuchali wykładu i obejrzeli film poświęcony losom Polaków w bolszewickiej Rosji i w ZSRR do 1939 r., w tym jednej z największych zbrodni, jakiej doświadczyła ludność polska z rąk bolszewików, czyli operacji polskiej NKWD w latach 1937 – 1938.

Operacja polska NKWD była najbardziej krwawym etapem w długim ciągu represji stosowanych wobec naszych rodaków przez władze sowieckie w czasach przedwojennych. Wiadomo, że pochłonęła życie co najmniej 111 091 osób, a liczbę tę, pięć razy wyższą od liczby ofiar zbrodni katyńskiej, należy wciąż traktować ostrożnie, bowiem brakuje dostępu do całości akt sowieckiej policji politycznej. Niektórzy historycy szacują liczbę wymordowanych na ponad 200 tys. Według rosyjskiego badacza, prof. Nikołaja Iwanowa, Polaków zabijano 36 razy częściej niż innych obywateli ZSRR. Eksperymenty podejmowane w ZSRR wobec ludności polskiej w latach 20. i 30. XX wieku zdradzają prawdziwe zamiary władz sowieckich wobec państwa polskiego i jego obywateli po załamaniu się inwazji bolszewickiej w 1920 r. oraz stanowią swoiste preludium działań podejmowanych przez Sowietów, również przy pomocy komunistów polskiego pochodzenia, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Prelekcję wygłosił p. Dawid Zagził z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

Comments are closed.