W piątek, 04.10., uczniowie klas 2D oraz 2A mieli możliwość uczestniczenia w niecodziennych warsztatach „We are people” organizowanych przez fundację Borussia w ramach Festiwalu Mendelsohna.

„We are people” to edukacyjna gra planszowa dotycząca tematyki praw człowieka. Została ona przygotowana przez grupę młodzieży z projektu Fundacji „Borussia” Generation Europe pod kierunkiem Magdaleny Lewkowicz, nauczycielki historii w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie.
Gra odwołuje się do zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zawiera przykłady sytuacji, podczas których łamane są podstawowe prawa i zachęca uczestników do kreatywnego myślenia np. nad sposobami rozwiązywania problemów współczesnego świata. Gra ma pomóc w poznaniu podstawowych praw człowieka, powtórzeniu informacji, zachęca do kreatywnego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków. Poza tym ma kształtować postawy społeczeństwa obywatelskiego, krytycznego myślenia i uczyć pracy w grupie.

Zapraszamy na krótką fotorelację z tego wydarzenia 🙂

Comments are closed.