Przed świętami uczniowie klas 3 bol-chem uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii UWM. Pracowali w czterech grupach tematycznych.
1. Grzyby jadalne i trujące. Mykoryza.
2. Jak czytać DNA?
3. pH roztworów.
4. Budowa i rodzaje plastydów.

Comments are closed.