Dla uczniów to szansa na korzystanie z nowoczesnych pracowni, dla Uniwersytetu – pozyskanie zdolnych studentów. UWM przejął prowadzenie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, jednej z najlepszych szkół średnich w regionie.

XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie w rankingu Fundacji „Perspektywy” od lat zajmuje miejsce w pierwszej trójce najlepszych szkół średnich regionu. Szkoła ściśle współpracuje z Polską Akademią Nauk i z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatach organizowanych w uniwersyteckich pracowniach. Od września tego roku jej związek z UWM będzie jeszcze silniejszy. Uniwersytet decyzją prezydenta Olsztyna stał się organem prowadzącym placówkę.

– Już od jakiegoś czasu chcieliśmy wrócić do pierwotnego pomysłu, aby Uniwersytet miał bezpośredni związek z liceum; jest to więc konsekwencja naszych działań. Porozumieliśmy się ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Akademickich w Olsztynie, które prowadziło do tej pory szkołę i skorzystaliśmy z odpowiedniej ścieżki legislacyjnej – wyjaśnia prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dorota Linkiewicz, dyrektorka liceum, nie ukrywa, że przejście pod skrzydła UWM otwiera przed szkołą wiele możliwości. Szkoła chce również dostosować swoją ofertę dydaktyczną do oferty Uniwersytetu, tworząc klasy o odpowiednich profilach.

– To ogromna nobilitacja dla nauczycieli i przede wszystkim dla uczniów. Spodziewamy się, że ta współpraca będzie rozwijać zarówno szkołę, jak Uniwersytet. Nauczyciele akademiccy prowadzą u nas zajęcia, a nasza młodzież uczestniczy w zajęciach na Uniwersytecie. Współpracujemy już z Wydziałem Biologii i Biotechnologii, Wydziałem Humanistycznym, teraz spodziewamy się, że ta współpraca będzie jeszcze szersza.

Obie strony mają sobie wiele do zaoferowania. UWM ma bogatą ofertę dydaktyczną, kształcąc na ponad 70 kierunkach studiów, w tym tak chętnie wybieranych jak medycyna, psychologia, informatyka, weterynaria. XII LO im. Dietrichów od lat w rankingach plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych szkół średnich w regionie. Uczelnia chce przekonać najzdolniejszą młodzież, żeby dla zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu, nie wyjeżdżała do innego miasta. Natomiast dla młodzieży z XII LO otworzy świetnie wyposażone uniwersyteckie pracownie i laboratoria.

Szkoła zachowuje pełną autonomię i będzie nadal utrzymywana z subwencji oświatowej przekazywanej przez samorząd. Uniwersytet nie poniesie kosztów utrzymania placówki. Jak podkreśla prof. Przyborowski, uczelnia zamierza natomiast wspólnie ze szkołą występować o projekty edukacyjne, współpracować z liceum poprzez programy praktyk studenckich a także prowadzić wspólnie z uczniami koła naukowe.

– Chcemy pomagać szkole się rozwijać – zaznacza rektor prof. Przyborowski.

Konsekwencją zmiany organu prowadzącego jest zmiana nazwy szkoły. Odtąd oficjalna nazwa placówki brzmi Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. W swojej historii szkoła nosiła już przymiotnik „akademicka” w nazwie. Dlaczego teraz do tego nie powróciła?

– Nazwa „uniwersyteckie” podkreśla, że to uniwersytet jest organem prowadzącym, jest też bardziej konkretna, w przeciwieństwie do słowa „akademickie”, mającego szersze znaczenie i mogącego sugerować, że jeszcze inne uczelnie mają wpływ na funkcjonowanie szkoły – wyjaśnia prof. Jerzy Przyborowski.

Chcąc podkreślić fakt oficjalnego przejęcia przez Uniwersytet prowadzenia szkoły, rektor uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w liceum im. Dietrichów. W tym roku szkoła utworzyła 5 klas pierwszych – o jedną więcej niż rok temu.

(artykuł ze strony uwm.edu.pl)

Comments are closed.