Gdy dwa tygodnie temu zgłosiło się do nas Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie i poprosiło o włączenie do programu KLASA PATRONACKA LwB klasy o profilu ekonomiczno-językowym, nie mogliśmy odmówić! 🤗
Serdecznie witamy XII LO w gronie dziesięciu szkół objętych naszym programem! Liczymy na dobrą i owocną współpracę. 🤝🫶

Comments are closed.