W piątek 19 stycznia br. odbyły się eliminacje ustne zawodów okręgowych 50. Olimpiady Historycznej. Wzięło w nich udział 20 licealistów z całego województwa. W jury zasiadali pracownicy Instytutu Historii: prof. S. Augusiewicz, prof. R. Gross, dr hab. M. Radoch, absolwenci IH: dr J. Klimek, dr P. Bojarski oraz doktorant IH: mgr K. Martyka. Nad całością czuwała prof. I. Lewandowska.
Do eliminacji centralnych zakwalifikowali się (ex aequo): Amelia Kułakowska i Jakub Bieliński z Uniwersyteckiego UXII LO w Olsztynie.

Comments are closed.