Ranking Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” to (po raz kolejny) sukces Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie 💙
Szkoły oceniane były na podstawie trzech składników:
🔹sukcesy szkoły w olimpiadach,
🔹wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
🔹wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Szkoła prowadzona przez UWM w zestawieniu zajęła 45. miejsce, co świadczy o poprawie jej wyniku sprzed roku i umocnieniu pozycji najlepszego liceum na Warmii i Mazurach. Pękamy z dumy! 🚀
#UWM #XIILO #liceum #uniwersytet #szkoła #ranking #matura

Comments are closed.