Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym z policjantkami Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie. Spotkanie było realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych oraz wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę o ich sytuacji prawnej w świetle obowiązujących przepisów

Comments are closed.