W dniu 18 października 3A, 3B i 4B uczestniczyli w Wycieczce do Warszawy. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia w Sejmie wystawy dotyczącej sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makiety współczesnego kompleksu budynków sejmowych odwiedzili Salę Posiedzeń Sejmu oraz wysłuchali prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu następnie uczestniczyli w prelekcji w Zamku Królewskim.

Comments are closed.