🧐 Czy planowanie kariery jest procesem liniowym? 📏 Czy możesz pomyśleć o niesamowitej karierze, która została dokładnie zaplanowana, zanim jeszcze się rozpoczęła? W 99,9% przypadków tak nie jest. 👥 Aktualnie jedyną stałą jest zmiana, dlaczego zatem myśląc o karierze zawodowej nie skupić się na budowaniu odporności na zmianę?
❓ Takie pytania krążyły wokół Dni Kariery z FoodEducators, które odbyły się w naszym Instytucie. 🍋🥦🧑‍🏫 W dniach 5-7 grudnia trzy grupy olsztyńskich licealistów 🙌 (Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów)  miała okazję dowiedzieć się i doświadczyć, jak może wyglądać kariera naukowa. 👩‍🔬🔬
💬 Oprócz zwiedzania laboratoriów 🍊🧬 Nutrigenomiki Welcome2-Era Chair-Nutrigenomics (biochemicznego i bioinformatycznego) oraz tych związanych z akwakulturą (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza), uczniowie mieli okazję porozmawiać z naukowcami z całego świata i zobaczyć ich pasję do badań. Była to świetna okazja, aby pokazać, że w Olsztynie można odnieść sukces i zrobić międzynarodową karierę – podsumowuje 👨‍💼 Maciej Cieślik, nasz HR Business Partner i koordynator Dni Kariery z #FoodEducators
👉 Najważniejszym wnioskiem spotkań z uczniami było to, że w porządku jest nie wiedzieć, co chce się robić przez resztę życia, zwłaszcza gdy jest się młodym, o ile chce się próbować nowych rzeczy, nowych ścieżek i nastawić się do nich pozytywnie. 🤗 Pierwszym krokiem do udanej kariery jest lepsze poznanie siebie, zidentyfikowanie swoich 💪 mocnych stron i rozwijanie ich. Nigdy nie jest za późno na zmianę ścieżki kariery, gdy ostatecznym celem jest szczęście.🫶
EIT Food, EIT Food Education

Comments are closed.