Warsztaty Językowe – zajęcia w szkole językowej SOL i wycieczki po hrabstwie Devon, rozwijanie kompetencji językowych, poznawanie kultury, historii i zabytków Wielkiej Brytanii.

Comments are closed.