W dniu dzisiejszym na Wydział Humanistyczny UWM inaugurujemy nowy cykl pt. „Piątki z LO XII”, a w związku z tym gościmy na wydziale uczniów z Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie 💙
🔷 dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM przedstawiła wykład pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe wg Konwencji UNESCO z 2003 r.” oraz przeprowadziła warsztat pt. „Podstawy gwary warmińskiej”
🔷 dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM przygotowała wykład i przeprowadziła warsztat pt. „Nauki pomocnicze historii w warsztacie historyka – kryptologia”
🔷 dr Andrzej Słowikowski poprowadził wykład, a następnie odbył się warsztat pt. „Myślenie potoczne a myślenie filozoficzne”.

Comments are closed.