W tegorocznej edycji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki uczniowie grup rozszerzonych z języka niemieckiego mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch wykładach prowadzonych przez dr Joannę Targońską poświęconych językowi niemieckiemu. Pierwszy z nich nosił tytuł „Czy język polski i niemiecki myślą leksykalnie tak samo?” i miał na celu pobudzenie uczących się języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania do refleksji nad tym, jak należy uczyć się słownictwa obcojęzycznego i na co w trakcie tego uczenia się należy zwracać uwagę, żeby nie popełniać błędów leksykalnych.
Podczas drugiego wykładu zatytułowanego „Wörter der Geschichte – Geschichte in Wörtern. Wpływ wydarzeń historycznych na powsta(wa)nie nowych słów” uczestnicy poznali wpływ konkretnych wydarzeń historycznych, społecznych i kulturowych na przestrzeni ostatnich 100 lat na powstawanie nowych pojęć i słów. W trakcie tych zajęć uczniowie stawiali hipotezy, wymyślali znaczenie słów, rywalizowali w podgrupach, a tym samym uzupełnili swoją wiedzę historyczną.

Comments are closed.