2016/2017 – Wyniki Egzaminu Maturalnego (porównanie w Olsztynie)

Jak co roku 100% naszych absolwentów zdało maturę

Język Polski

Nasz Wynik

66%

I LO

65%

II LO

65%

IV LO

59%
Język Angielski

Nasz Wynik

96%

I LO

92%

II LO

93%

IV LO

91%
Matematyka

Nasz Wynik

85%

I LO

72%

II LO

80%

IV LO

75%
Matematyka Poziom Rozszerzony

Nasz Wynik

60%

I LO

53%

II LO

55%

IV LO

57%
Język Polski Poziom Rozszerzony

Nasz Wynik

56%

I LO

61%

II LO

59%

IV LO

57%
Język Angielski Poziom Rozszerzony

Nasz Wynik

82%

I LO

76%

II LO

80%

IV LO

75%
Biologia Poziom Rozszerzony

Nasz Wynik

58%

I LO

50%

IV LO

52%

IV LO

51%
Chemia Poziom Rozszerzony

Nasz Wynik

63%

I LO

41%

II LO

56%

IV LO

53%
Fizyka Poziom Rozszerzony

Nasz Wynik

58%

I LO

51%

II LO

57%

IV LO

51%
Język Polski Egzamin Ustny

Nasz Wynik

87%

I LO

76%

II LO

76%

IV LO

57%
Język Angielski Egzamin Ustny

Nasz Wynik

96%

I LO

87%

II LO

87%

IV LO

78%