Kolejny raz uczniowie klas 2 biologiczno-chemiczne uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie. Tym razem zajęcia dotyczyły:

  1. Enzymologii w Katedrze Biochemii.
  2. Fizjologii człowieka a dokładniej uczniowie oznaczali swoje grupy krwi w Katedrze Fizjologii Zwierząt.
  3. Otrzymywania transgenicznych roślin również w Katedrze Fizjologii Zwierząt.
  4. Grzybów chorobotwórczych w Katedrze Mykologii.

Comments are closed.