18
lut

„Czy ananas odchudza a ziemniaki tuczą?”

Uczniowie klasy 1BG uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Biochemii na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie. Warsztaty pod tytułem „Czy ananas odchudza a ziemniaki tuczą?” prowadziła Pani dr hab. Małgorzata Dmitryjuk. Uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonywać doświadczenia, w których badali aktywność enzymów rozkładających białka zawartych w owocach ananasa i kiwi, a także aktywność amylazy zawartej w ślinie trawiącej skrobię. Uczyli

Read more

4
gru

Nasi uczniowie na wydziale biologii

Uczniowie klas trzecich biol-chem po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Uczestniczyli w czterech blokach tematycznych. 1. Histologia – tkanki zwierzęce 2. Mutageneza 3. Mikrorozmnażanie 4. Oddychanie komórkowe

12
lis

Zajęcia na UWM

Klasy 3 o profilu biologiczno-chemicznym wzięły udział w cyklicznych zajęciach na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM. Uczniowie uczestniczyli w czterech blokach tematycznych: 1. Anatomia człowieka – szkielet 2. Diagnostyka grzybic 3. Ekologia  – zależności między gatunkami 4. Plazmidy bakteryjne

3
paź

Wyjście na UWM

Uczniowie klas trzecich biol-chem, w dniu 19 września uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Wzięli udział w czterech blokach tematycznych. 1. Bioinformatyka 2. Fizjologia człowieka – układ nerwowy 3. Anatomia człowieka – mózgowie 4. Mechanizmy ewolucji.    

15
cze

Zajęcia w laboratorium

14 czerwca klasy drugie biol-chem a także klasa 1A i 1B uczestniczyły po raz ostatni w tym roku szkolnym w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Tym razem zajęcia dotyczyły królestwa roślin i zwierząt. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie cykle rozwojowe różnych grup roślin i obserwować reakcje roślin na bodźce. W królestwie zwierząt mieli możliwość rozpoznawania rodzimych gatunków płazów i

Read more

27
maj

Zajęcia na UWM

w dniu 17 maja uczniowie klas 2AB kolejny raz uczestniczyli w zajęciach na wydziale Biologii i Biotechnologii.

18
lut

Zajęcia na UWM

Klasy trzecie biol-chem kolejny raz uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Uczniowie brali udział w następujących zajęciach: 1. Metoda PCR w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej z prof.  dr hab. T. Kulik 2. Układ hormonalny 3. Układ rozrodczy 4. Sekwencjonowanie genów i genomów – elementy bioinformatyki z dr P. Androsiuk

18
lut

Zajęcia na UWM

W dniu 8.II.2019 klasy drugie biol-chem uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Uczniowie brali udział w następujących zajęciach: 1. Chemizm komórki z prof. A. Bochenek 2. Cytologia z dr W. Pluskota 3. Chromosomy z dr A. Przybył 4. Mikrobiologia z dr E. Sucharzewską

11
lut

Zajęcia na UWM

13 grudnia 2018r klasy 3 biol-chem uczestniczyły po raz kolejny w zajęciach laboratoryjnych na UWM. Zajęcia odbywały się w czterech blokach tematycznych. 1. Ekologia populacji w Katerze Ekologii i Ochrony Środowiska 2. Choroby nowotworowe w Katedra Fizjologii Zwierząt 3. Ewolucja w Katedrze Zoologii 4. Mutageneza w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

10
paź

Zajęcia laboratoryjne

W dniu 20.09.18 uczniowie klasy 3A i 3B (biol-chem) uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Zajęcia odbywały się w czterech grupach tematycznych. 1. Katedra Fizjologii Zwierząt – układ mięśniowy 2. Katedra Fizjologii Zwierząt – układ nerwowy 3. Katedra Fizjologii Roślin – chemizm komórki 4. Katedra Fizjologii Roślin – reakcja roślin na bodźce Zajęcia odbywają się w ramach porozumienia

Read more

28
maj

Zajęcia Laboratoryjne na UWM

Kolejny raz uczniowie klas 2 biologiczno-chemiczne uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie. Tym razem zajęcia dotyczyły: Enzymologii w Katedrze Biochemii. Fizjologii człowieka a dokładniej uczniowie oznaczali swoje grupy krwi w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Otrzymywania transgenicznych roślin również w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Grzybów chorobotwórczych w Katedrze Mykologii.

20
kw.

Zajęcia na UWM – Biologia i Biotechnologia

Klasy III i II A biol-chem uczestniczyły 18.04.2018r w zajęciach laboratoryjnych na UWM. Zajęcia odbywały się w czterech blokach tematycznych. 1. Histologia zwierząt w Katedrze Zoologii 2. Fitohormony w Katedrze Fizjologii Roślin 3. Klonowanie w Katedrze fizjologii roślin 4. Mikromacierze w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej  

28
lut

Zajęcia Laboratoryjne

Uczniowie klas 3 LO realizujący rozszerzenie z biologii uczestniczyli w dniu 15.02.2018r w zajęciach laboratoryjnych Wydziału Biologii UWM w Olsztynie. Pracowali w czterech grupach tematycznych: 1. Ekspresja genów w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej 2. Genetyka molekularna w Katedrze Biotechnologii 3. Techniki Inżynierii Genetycznej w Katedrze Fizjologii Zwierząt 4. Biochemia Żywności w Katedrze Biochemii

12
gru

Nasi uczniowie na wydziale biologii

W dniu 8.XII.2017 w ramach porozumienia pomiędzy UWM a XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie uczniowie klasy 2A i 2B uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii. Zajęcia obejmowały cztery bloki tematyczne: histologia roślin, fizjologia trawienia u człowieka i zwierząt, parazytologia, fizjologia roślin związana z transportem substancji.  

12
paź

Lekcja biologii na UWM

W ramach porozumienia podpisanego między XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie a Wydziałem Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie w dniu 11.10.2017 uczniowie klasy 2A i 2B uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Zajęcia obejmowały cztery grupy tematyczne: Mykologia – budowa i rozmnażanie grzybów. Zoologia – budowa i oznaczanie rodzimych gatunków owadów. Botanika –

Read more